“Våra produkter effektiviserar 

och underlättar arbetet på en sterilcentral eller i en operationssal”

31958-24-transp 34063-12-transp 10020 NewWheel 10024 NewWheel

NYHETER:

* Provbord till utförsäljning

* Instrumentbord med klaffar

Remedas Instrumentbord med klaffar som vid behov skapar mer arbetsyta. Remedas Instrumentbord med klaffar som vid behov skapar mer arbetsyta.

Våra produkter finns över hela världen

Högt ställda krav på kvalitet och effektivitet ställer höga krav på personal

och utrustning. Trots att vården är alltmer avancerad finns det många arbetsmoment som är obekväma och tunga.

Remedas produkter är ett led i att effektivisera och underlätta arbetet på en sterilcentral eller i en operationssal.

* Drapering till Instrumentbord

Remedas drapering passar till instrumentbord med två plan. Draperingen består av två delar med en unik design som gör det enkelt att drapera instrumentborden. Remedas drapering passar till instrumentbord med två plan. Draperingen består av två delar med en unik design som gör det enkelt att drapera instrumentborden.

KALENDER: