“Våra produkter effektiviserar 

och underlättar arbetet på en sterilcentral eller i en operationssal”

loading...

Lediga tjänster:

KALENDER:

Hygienforum
14-15 maj 2020

Sterildagarna 15-16 okt 2020

Medica
16-19 nov 2020

Våra produkter finns över hela världen

Högt ställda krav på kvalitet och effektivitet ställer höga krav på personal och utrustning. Trots att vården är alltmer avancerad finns det många arbetsmoment som är obekväma och tunga.

Remedas produkter är ett led i att effektivisera och underlätta arbetet på en sterilcentral eller i en operationssal.


*NYHETER*     

Read more...