Remedas automatiska lastare är utformad för in- och utlastning av korgar eller hyllställningar. 
Kombinerat med Remeda transportvagnar, blir den automatiska lastaren ett utmärkt verktyg för att förenkla och göra arbetet mer effektivt i sterilcentralen.

För ytterligare information om produkterna, kontakta Remeda »

Automatisk lastare

Remedas automatiska lastare är utformad för in- och utlastning av korgar eller hyllställningar.
Den kan användas till en autoklav med kammaröppning  
660x7000mm. Kontrollen av lastaren integreras med autoklavens kontroll.  

Olika kombinationer med automatisk in- och utlastning är möjlig, t.ex manuell inlastning och automatisk utlastning. Remeda har ett stort urval av olika beskicknings och transportvagnar.

Ref. nr.Autoklavens kammardjup, mmTyp av last
100 41-00600-700Korgar
100 41-01900-1000Korgar
100 41-021200-1300Korgar
100 41-031600-1700Korgar
100 41-041900-2000Korgar
100 41-10600-700Hyllställning
100 41-11900-1000Hyllställning
100 41-121200-1300Hyllställning
100 41-131600-1700Hyllställning
100 41-141900-2000Hyllställning

Golvlastare

Det finns flera olika versioner av golvlastare beroende på vilken typ av autoklaver och lasttransport-vagnar som används. 
Lastaren är konstruerad för att lasta eller lossa större hyllställningar på hjul och byggs efter de standard-hyllställningar som används i sterilcentralen. 

Dual loader

Remeda Dual loader är utformad för in- och utlastning av korgar eller container från enkeldörrsautoklaver.

Dual loader har en inlastning och en utlastningssida.
Dual loader finns även i ett så kallat Multi loader format, då en lastare används för flera autoklaver.
Kontrollen av lastaren är integrerad i autoklavens kontroll.
 
Remeda har ett stort urval av olika beskicknings- och transportvagnar.

Multi loader

Remeda Multi loader är utformad för in- och utlastning av korgar eller hyllställningar.
Multi loader är utvecklad för att hämta korgar från ett transportband eller pålastningsenhet för att betjäna flera autoklaver. Kontrollen av Multi loader integreras med autoklavens kontroll.
 
Remeda Multi loader passar sterilcentraler där det råder platsbrist eller där autoklaverna befinner sig i ett stängt utrymme.
  
Olika kombinationer med automatisk in- och utlastning är möjlig, t.ex manuell inlastning och automatisk utlastning. Remeda har ett stort urval av olika beskicknings- och transportvagnar.