Beskickningsutrustning

En högre nivå av kvalitet och effektivitet skapar högre krav på medicinsk personal och utrustning. Trots ny teknik, överväldigar en del arbete fortfarande dagens medicinsk personal.
Remedas produkter ger enklare och mer effektiva lösningar för arbete i operationssalar och sterilcentraler.

Remedas automatiska lastare är framtagna för att användas i sterilcentraler för på och avlastning av korgar. Tillsammans med remedas vagnar, skapar Remedas lastare en ampassad lösning för kundernas behov för att underlätta och effektivisera arbetet på avdelningen.

Remeda har en stor variation av olika lastning- och transportlösningar.

För ytterligare information om produkterna, kontakta Remeda »