Containrar blir allt vanligare på moderna sjukhus. Remedas hanteringssystem för containrar och instrumentkorgar lättar på arbetsbördan för personalen och minskar tunga lyft i svåra höjder och positioner.
Samtidigt ökar den effektiviteten med hjälp av detta kompletta system för hantering av containrar och instrumentkorgar från sterilcentralen till operationssalarna.
Detta system ger möjlighet för personalen att förbereda CUBE för varje enskild operation just-in-time.
Hanteringssystemet inkluderar hyllställningen CUBE, lyftvagn och en transportvagn.

Tidigare behövde containrar och instrumentkorgar hanteras flera gånger i en arbetscykel, men idag med hjälp av CUBE-systemet behöver de endast hanteras två gånger per arbetscykel av personal på sjukhuset. 

CUBE-systemet hanterar containrar och instrumentkorgar inom sterilcentralen och operationssalar och transporterna däremellan. 
Systemet består av tre delar: hyllställning, transportvagn och lyftvagn.

Vid lyft av containrar med hjälp av CUBE-systemet kommer det alltid ske i en korrekt lyfthöjd tack vare lyftvagnen som är en del i  systemet. 
Lyftvagnen används både på sterilcentralen och i operationssalarna.
Containrarna ligger kvar på hyllställningen genom hela arbetscykeln: packningsbord - autoklav -  operationsavdelning - sterilcentral.
När transportören transporterar hyllställningarna är de täckta med tyg för att minska risken för kontaminering.

För ytterligare information om produkterna, var vänlig kontakta Remeda »

Hyllställningar

Hyllställningens hyllor kan dras ut mer än halvvägs, vilket underlättar när man ska lyfta containrarna i dess handtag från rätt lyftläge. Varorna läggs på hyllställningen efter packning och hyllställningen hanteras enkelt med en lyftvagn. 
Vid lyft av containrar med hjälp av CUBE-systemet kommer det alltid ske i en korrekt lyfthöjd tack vare lyftvagnen som är en del i  systemet. Lyftvagnen används både på sterilcentralen och i operationssalarna.
Containrarna ligger kvar på hyllställningen genom hela arbetscykeln: packningsbord - autoklav - operationsavdelning - sterilcentral.

vid behov kan hela hyllan avlägsnas med hjälp av ett enkelt knapptryck. 


 

Ref. nr.Hyllställning mmHyllstorlek mmBeskrivning
130 52-01700x600x596610x580x165Utdragbara hyllor
130 52-02700x600x596610x580x165Fasta hyllor

Ref. nr.Hyllställning mmHyllstorlek mmBeskrivning
130 52-03800x600x596710x580x165Internt bruk
130 52-04800x600x596710x580x165Robot

Transportvagnar

Transportvagnen används för att transportera hyll-ställningar mellan sterilcentralen och operations-avdelningen.

Vagnarna kan anslutas till varandra i syfte att
transportera fler hyllställningar i taget.

Det finns flera typer av transportvagnar, både öppen version och en vagn som är stängd med ett lock av rostfritt stål.

Lyftvagnen används för att hantera hyllställningarna inom sterilcentralen.
Med hjälp av dessa kan hyllställningar lätt flyttas runt och justeras till rätt arbets- och lyfthöjd för personalen.

Transportvagnen är utvecklad för att flytta varor mellan avdelningarna på sjukhuset.
Transportvagnen är speciellt utformad för att passa kundens behov.
Transporterar upp till 6 containrar eller instrumentbrickor.
Transportenheterna kan också anslutas till varandra för att förenkla transport.
Det kan monteras en korg på toppen av vagnen där extra material kan placeras.

Ref. nr.Mått mmAntal HyllställningarBeskrivning
130 51-01850x760x16002Öppen
130 51-02720x660x11301Öppen
130 51-03860x760x17002Stängd
Ref. nr.Höjd mmKapacitet kg
130 56-01454-854150
Ref. nr.Hyllställning mmHyllstorlek mm
130 53-01800x600x1220710x580x235

Lyft

Lyftvagnen används för att hantera hyllställningar inom sterilcentralen och i operationsavdelningen. Med hjälp av lyften, kan hyllställningarna lätt flyttas runt och justeras till rätt arbets- och lyfthöjd för personalen.

Ref. nr.Höjd mmKapacitet kg
130 50-01190-99090
130 50-02450-95090

Diskvagn

Diskvagnen används för att hantera hyllställningar på sterilcentralen.
Med hjälp av diskvagnen, kan hyllställning och transportvagn lätt förflyttas i tvättområdet.
Tack vara den höj och sänkbara funktionen kan man justera till rätt arbets- och lyfthöjd för personalen.

Ref. nr.Höjd mmKapacitet kg
130 55-01305-555150

Förvaringssystem